Wandelaars lopen mooi bedrag bijeen voor Stichting Leergeld Soest-Baarn

niet van toepassing

In een prachtig samenspel van sportiviteit, gemeenschapszin en liefdadigheid organiseerden Le Champion, het Soester Gaesbeeker Gilde en de Rotary Soest-Baarn een onvergetelijk wandelweekend. Dit sportieve evenement bracht maar liefst 5000 enthousiaste wandelaars op de been en was niet alleen een viering van beweging, maar ook een schenking aan het goede doel. Onder het stralende zonnetje kwamen de deelnemers samen om te wandelen, te genieten van de natuur en hun steentje bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

De kern van het wandelweekend reikte verder dan enkel sportief bezig zijn. Het was een voorbeeld van prima samenwerken tussen verschillende organisaties en deelnemers, met een gezamenlijk doel om positieve impact te creëren. 

Een van de meest bewonderenswaardige aspecten van dit weekend was de genereuze steun aan het goede doel. Tijdens de afsluitende ceremonie werd een symbolische cheque ter waarde van 2500 euro overhandigd aan Stichting Leergeld Soest-Baarn. Deze donatie zal ongetwijfeld bijdragen aan de missie van de stichting om te zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgen op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Met een glimlach van waardering namen vertegenwoordigers van Stichting Leergeld de cheque in ontvangst.

De waardering en erkenning werden niet alleen uitgestrekt naar het goede doel van Stichting Leergeld Soest-Baarn. Het wandelweekend had namelijk een veelvoud aan positieve gevolgen, die zich uitstrekten tot andere liefdadige organisaties. De Levensclub en Dierenzorg Eemland werden eveneens gefeliciteerd voor hun inspanningen, met een symbolische cheque als erkenning voor hun bijdrage aan de lokale gemeenschap.

In een tijd waarin gemeenschapszin en mededogen van onschatbare waarde zijn, is het Wandelweekend van Le Champion, het Soester Gilde en de Rotary Soest-Baarn een stralend voorbeeld van hoe samenwerking en sportieve passie kunnen samenkomen om positieve verandering te bewerkstelligen. Met een cheque van 2500 euro voor Stichting Leergeld Soest-Baarn als tastbare herinnering, strekt de waardering zich uit naar allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige evenement. Samen hebben ze bewezen dat elke stap telt, niet alleen voor de wandelaars zelf, maar voor de hele gemeenschap.