Steun ons

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Giften

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele vormen voor. Bijvoorbeeld door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Stichting Leergeld Soest-Baarn zet zich in, om door “meedoen” het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen.

Gevolgen voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo’n 380.000 kinderen, anders gezegd 1 op de 9, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of soms zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

Giften en legaten

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar. Legaten aan een ANBI zijn vrijgesteld van schenk= erfbelasting. Stichting Leergeld Soest-Baarn heeft een ANBI-status.

Klik hier voor het ANBI-Document.

Giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL69 RABO 0134 6253 07 t.n.v. Stichting Leergeld Soest-Baarn.

Giften in natura

U kunt Leergeld ook helpen door een voorziening, dienst, activiteit of product aan te bieden waar kinderen, kosteloos of tegen een gereduceerd tarief, gebruik van kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan laptops, telefoons en fietsen. Neem hiervoor contact op met ons via info@leergeld-sb.nl of 06-16615319.

Sponsoring

Elke vorm van sponsoring is uiteraard welkom. Voor informatie over sponsoring kunt u terecht bij: Stichting Leergeld Soest-Baarn, bereikbaar via info@leergeld-sb.nl.

Partners

Stichting Leergeld Soest-Baarn heeft een subsidie ontvangen van de Gemeente Soest en van de Gemeente Baarn.

Wij ontvangen donaties van Lions Soestdijk, Kiwanis Hilversum-Baarn, Nationaal Fonds Kinderhulp, ING Nederland Fonds, Ladies Circle Soest, Rotaryclub Soest-Baarn, Haringparty Soest en Baarn.

Samenwerkingspartners: Intersport Van Dam, Profile Soest.

Onze partners