Mogelijkheden

niet van toepassing

Er zijn vier categorieën waarvoor een aanvraag kan worden gedaan:

  1. Schoolkosten: bijvoorbeeld deelname aan schoolexcursies, een schoolreis, schoolkamp of een speciale activiteit op de school, extra materiaalkosten en leermiddelen. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs een computer/laptop of mobiele telefoon nodig heeft en/of met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht al helpen vanaf groep 8;
  2. Sport: contributie en attributen en kleding voor deelname aan een sport. Daaronder vallen ook zwemlessen (voor kinderen vanaf 5 jaar);
  3. Cultuur: contributie en attributen voor bijvoorbeeld muziekles, toneel of dans;
  4. Welzijn: contributie en kleding voor bijvoorbeeld Scouting.

Wij vergoeden maximaal één buitenschoolse activiteit per kind en daarnaast kunnen wij ook schoolkosten vergoeden.

Het uitgangspunt bij iedere beslissing van Stichting Leergeld Soest-Baarn is, dat mensen eerst gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen zoals het Declaratiefonds van de gemeente Soest-Baarn.

Filter hier wat je zoekt: